Családjog / Family Law

  • Házassági, élettársi vagyonjogi szerződések készítése/ prenuptial agreement
  • Házassági bontó perekben való képviselet, tanácsadás/divorce cases
  • Közreműködés házassági, élettársi vagyonjogi kérdések peren kívüli és peres úton történő rendezésében
  • Képviselet gyermekelhelyezés és kapcsolattartás körébe tartozó jogvitákban/physical custody
  • Gyerektartással kapcsolatos jogviták/child support
paragrafus