Polgári jog / Civil Law

  • Szerződés szerkesztés, véleményezése/contracts
  • Jogi képviselet peres és nem peres, valamint választott bírósági eljárásokban./suit and non-adversary proceeding, arbitration, out of court dispute resolution
  • Tulajdonjog átruházással (adásvétel, ajándékozás, tartási-és életjáradéki szerződések), bérlettel kapcsolatos okiratok szerkesztése/sale contract, gift contract, rental contract
  • Ingatlan adásvételi szerződések készítése, képviselet földhivatal előtti eljárásban./real estate contract and administration
  • Távhő szolgáltatás, és az ezzel kapcsolatos közszolgálati szerződések, jogi tanácsadás, peres és nemperes képviselet és kinnlevőség kezelés
  • Hulladékgazdálkodás, és az ezzel kapcsolatos közszolgálati szerződések, jogi tanácsadás, peres és nemperes képviselet és kinnlevőség kezelés
  • Társasházkezeléssel és közös képviseleti feladatokkal kapcsolatos megbízások, peres és nemperes képviselet, kinnlevőség kezelés, társasház alapítással, üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumok készítése
  • Parkolási tevékenységgel kapcsolatos jogi tanácsadás, parkolási peres eljárásokban képviselet
  • Közútkezeléssel kapcsolatos jogi tanácsadás, kisajátítási- és tulajdonjog rendezési ügyek
  • Földhaszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos megbízás