Társadalmi szervezetek / Foundation and Association Law

  • Alapítványok, egyesületek, (sport-, állatvédő-, egészségügyi-) szövetkezetek alapítása
  • Alapszabály módosítása
  • Szervezeti és működési szabályzatok, fegyelmi szabályzat létrehozása
  • Változásoknak a társadalmi szervezetek nyilvántartásán való átvezetése
  • Egyesület, alapítvány megszüntetetése, nyilvántartásból való törlése
  • Bírósági peres- és nemperes eljárásokban képviselet
  • Képviselet fegyelmi eljárások során
paragrafus