Végrehajtási jog / Enforcement

  • Fizetési felszólítások
  • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti nem peres eljárás (FMH) lefolytatása
  • Felszámolási eljárásban képviselet ellátása
  • Végrehajtási eljárás lefolytatása/ judicial foreclosure
  • Végrehajtási kifogások elkészítése
  • Végrehajtási perek megindítása, perbeli képviselet
paragrafus